Bipolar

Término electroterápico que se refiere a dos electrodos de igual tamaño normalmente colocados en un músculo o grupo muscular para proceder a su estimulación.

ISSN: 2938-1541